Fijne vakantie allemaal!

Onze groepen/Talentontwikkeling

Op de locatie Lepelaarstraat werken wij met samengestelde groepen. Dit is vanuit twee drijfveren: wij hebben uit onderzoek ontdekt dat kinderen van diverse leeftijdsgroepen bij elkaar in een groep heel veel voor elkaar kunnen betekenen en van elkaar kunnen leren en daarnaast is het leerlingaantal per groep onvoldoende om er enkele groepen van te maken. Vandaar ook onze visie: 'samen leren, samen wijzer'

Op de locatie Angolastraat hebben wij 2 kleutergroepen en vervolgens voor ieder leerjaar een groep. Vanuit onze visie 'samen leren, samen wijzer' wordt ook op deze locatie in toenemende mate groepsdoorbrekend werken ingezet. Dit is een leerproces voor kinderen en leerkrachten en maakt deel uit van de uitwerking van onze visie naar concreet handelen.

Talentontwikkeling

Op beide locaties bieden wij Talentontwikkeling aan. Talentontwikkeling op De Waterhof is bedoeld voor leerlingen die meer uitdaging en verdieping nodig hebben dan de reguliere lesstof biedt. Leerlingen uit groep 1 t/m 8 die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor plusonderwijs, doen mee aan modules.

De modules doen een beroep op het creatieve denken en de onderzoekende houding van de leerlingen en de hierbij behorende vaardigheden. De leerlingen leren onderzoek doen en passen dit toe binnen verschillende projecten. Het maken van een werkstuk voor de werkstukkenwedstrijd, het werken aan projecten uit de Pittige Plustorens, het deelnemen aan de Kangaroewedstrijd en het leren over Mindset, zijn voorbeelden van ons aanbod.

Daarnaast krijgen de leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, vanaf groep 5 wekelijks les in Spaanse taal en cultuur. Spaans doet een groot beroep op het 'leren leren'. Spaans wordt binnen een bepaalde structuur aangeboden en hierbij wordt ook het creatieve denken ingezet. Het leren van een vreemde taal doet een beroep op de verbaal-linguistische intelligentie: de vaardigheid om woorden te gebruiken om ideeën uit te drukken en te begrijpen. Dit houdt spreken in, maar ook luisteren, lezen en schrijven.

De combinatie van de modules en het leren van Spaans vormt zo een compleet en waardevol aanbod. Binnen onze Talentontwikkeling is daarbij volop ruimte voor de eigen inbreng van leerlingen.

De groepsleerkrachten geven aan welke leerlingen mee zouden moeten doen en samen met de leerkracht Talentwontwikkeling kijken wij naar de werkhouding en gedrag van elke leerling en de CITO-resultaten. Ook ons signaleringsinstrument SIDI3 helpt ons bij het maken van de selectie. Vervolgens kijken wij naar welke modules passend zijn bij de leerbehoefte van deze leerling en ook of het leren van Spaans een aanvulling is.