Privacy statement

Uw eerste aanspreekpunt voor vragen en verzoeken is: Nora Bolderheij (directeur).

Bij SCO Delft e.o. is op stichtingsniveau het informatiebeveiligings- en privacybeleid beschreven. Dit geldt ook voor het privacyreglement  persoonsgegevens. Het beleid en reglement zijn terug te vinden op www.scodelft.nl/beleid.

Een functionaris gegevensbescherming (FG) in het primair onderwijs houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en zorgt ervoor dat persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers veilig worden verwerkt. Hij of zij adviseert over privacybeleid, voert risicoanalyses uit en is het aanspreekpunt voor privacykwesties binnen de school. De FG zorgt er tevens voor dat de school voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij hebben de taak van Functionaris Gegevensbescherming belegd bij Privacy op school in de persoon van Dhr. Dimitri Wouters.

De contactgegevens zijn:

Privacy op school

Dimitri Wouters

fg@privacyopschool.nl

0172-785075