Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Op beide locaties bieden wij Talentontwikkeling aan. Talentontwikkeling op De Waterhof is bedoeld voor leerlingen die meer uitdaging en verdieping nodig hebben dan de reguliere lesstof biedt. Leerlingen uit groep 1 t/m 8 die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor verdiepend onderwijs, doen mee aan modules.

De modules doen een beroep op het creatieve denken en de onderzoekende houding van de leerlingen en de hierbij behorende vaardigheden. De leerlingen leren onderzoek doen en passen dit toe binnen verschillende projecten. Het maken van een werkstuk voor de werkstukkenwedstrijd, het werken aan projecten uit de Pittige Plustorens, het deelnemen aan de Kangoeroewedstrijd en het leren over Mindset, zijn voorbeelden van ons aanbod.

Spaanse taal & cultuur

De leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, krijgen vanaf groep 5 wekelijks les in Spaanse taal & cultuur. Spaans doet een groot beroep op het 'leren leren'. Spaans wordt binnen een bepaalde structuur aangeboden en hierbij wordt ook het creatieve denken ingezet. Het leren van een vreemde taal doet een beroep op de verbaal-linguïstische intelligentie: de vaardigheid om woorden te gebruiken om ideeën uit te drukken en te begrijpen. Dit houdt spreken in, maar ook luisteren, lezen en schrijven.

De combinatie van de modules en het leren van Spaans vormt zo een compleet en waardevol aanbod. Binnen onze Talentontwikkeling is daarbij volop ruimte voor de eigen inbreng van leerlingen.

De groepsleerkrachten geven aan welke leerlingen mee zouden moeten doen en samen met de talentcoach kijken wij naar de werkhouding en gedrag van elke leerling en de CITO-resultaten. Ook ons signaleringsinstrument SiDi PO helpt ons bij het maken van de selectie. Vervolgens kijken wij naar welke modules passend zijn bij de leerbehoefte van deze leerling en ook of het leren van Spaans een aanvulling is.

Praktische talentmodules

De praktische talentmodules gaan ook over het hebben en stimuleren van talent. Deze zijn bedoeld voor de leerlingen met praktische talenten op onze school. De leerlingen leren door te doen, door ervaring op te doen met allerlei uit het leven gegrepen onderwerpen waarbij het leerzaam is om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken.

De praktische talentmodules zijn projecten met verschillende inhoud en activiteiten. Er worden twee modules per schooljaar aangeboden. Zo hebben we modules over Survival, Catering, Textiel en Doe het zelf. Ook bij deze modules kijken we goed welke leerlingen zich hier verder in kunnen ontwikkelen. Daarvoor worden leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 geselecteerd.