Leerlijn IK, JIJ, WIJ

De IK, JIJ, WIJ leerlijn betreft vooral het sociaal emotioneel leren. Ik mag zijn wie ik ben, ik mag mijn eigen talenten ontwikkelen en doen waar ik goed in ben. Jij mag er ook zijn, wij leren met elkaar omgaan en houden rekening met elkaar. Wij zijn een mini maatschappij waarin wij elkaar ergens op mogen aanspreken en maatschappelijk betrokken zijn. Een voorbeeld hiervan is dat onze groepen het zwerfafval op het schoolplein en in de omgeving opruimen. Hiermee zijn wij deelnemer van Schoon Belonen en Eco Schools. Tevens bezitten wij het themacertificaat Gezonde School en schrijven wij ons jaarlijks in voor het programma van EU Schoolfruit. Ook gaan er met kerst enkele groepen kerstliedjes zingen voor de bewoners van een verzorgingshuis.

De lessen sociaal emotioneel leren worden gegeven met behulp van de methode Kwink. Dit is een online methode waarin ook aandacht wordt besteed aan burgerschap en mediawijsheid. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met behulp van het leerlingvolgsysteem Zien!