Ouderbijdrage

Via ons bestuursbureau SCO Delft wordt jaarlijks de ouderbijdrage geïnd met behulp van WisCollect. De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt € 50,00 per schooljaar per kind en betreft de kosten voor het schoolreisje en voor het organiseren van diverse activiteiten zoals Sint, Kerst, Pasen, sportactiviteiten, het eindfeest e.d. 

Delftpas
Bent u Delftpashouder (of Rotterdampashouder) en heeft uw kind een gratis pas, dan stort de gemeente Delft een tegemoetkoming in de schoolkosten op de pas van uw kind. Met het tegoed kan de ouderbijdrage betaald worden. 

Als u recht heeft op deze tegemoetkoming voor het betalen van de ouderbijdrage, dient u een kopie van de voor- en achterzijde van de Delftpas (of Rotterdampas) van uw kind zo spoedig mogelijk bij de administratie op school in te leveren. Uw ouderbijdrage wordt dan rechtstreeks door de gemeente aan school betaald.