Ziek melden

Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn en dus niet naar school komen, verzoeken wij u dit voor de aanvang van de schooltijd via Parro te melden bij de betreffende locatie/leerkracht. Mocht dat niet lukken, kunt u het ook telefonisch doorgeven:

Locatie Angolastraat: 015 - 261 76 70
Locatie Lepelaarstraat: 015 - 261 03 72

Wij administreren alle ziekmeldingen en afwezigheden in onze leerlingenadministratie.