Aanmelden/inschrijven

U kunt inschrijven als uw kind 2 jaar is. Dit is gedurende het gehele schooljaar mogelijk. Alvorens in te schrijven ontvangen wij u graag voor een persoonlijk kennismakingsgesprek waarin wij de werkwijze van onze school toelichten en vervolgens sluiten wij af met een rondleiding. U kunt hiervoor contact opnemen met de locatie van uw keuze. Bij dit gesprek ontvangt u het inschrijfformulier, een leuk leesboekje voor uw kind en een informatiemap. Vanwege de coronamaatregelen vragen wij de ouders een mondkapje te dragen. Uw kind is van harte welkom om mee te komen. Hoe eerder u uw kind inschrijft, hoe groter de zekerheid dat uw kind geplaatst kan worden.

Wilt u vrijblijvend kennismaken met het kleuteronderwijs op De Waterhof? Alle geïnteresseerde ouders met hun peuters (vanaf 3 jaar) zijn elke woensdagochtend van 8.30 - 9.00 uur welkom op onze beide locaties tijdens 'Kijk je rijk' om in onze kleutergroepen een kijkje te nemen en kennis te maken met de kleuterleerkrachten. Dit mag ook voordat u een kennismakingsgesprek met rondleiding heeft gehad. Klik hier voor de uitnodiging. I.v.m. de coronamaatregelen, verzoeken wij u zich hiervoor in te schrijven via email aanmelding. Er is per keer plaats voor maximaal 6 peuters met 1 ouder. Hierbij houden wij ons aan de 1,5 meter regel en vragen de ouders een mondkapje te dragen.

Een keer per jaar organiseren wij een Open Dag voor nieuwe ouders en hun kinderen, die geinteresseerd zijn in onze school. Dit schooljaar wordt de Open Dag georganiseerd door onze leerlingenraden en wel op woensdag 25 mei 2022. Houd die datum alvast vrij in uw agenda. Het dagprogramma zullen wij binnenkort via onze website communiceren.