Aanmelden/inschrijven

U kunt aanmelden als uw kind 3 jaar is. Dit is gedurende het gehele schooljaar mogelijk. Alvorens aan te melden ontvangen wij u graag voor een persoonlijk kennismakingsgesprek waarin wij de werkwijze van onze school toelichten en vervolgens sluiten wij af met een rondleiding. U kunt hiervoor contact opnemen met de locatie van uw keuze. Bij dit gesprek ontvangt u het aanmeldformulier, een leuk leesboekje voor uw kind en een informatiemap. Uw kind is van harte welkom om mee te komen. Hoe eerder u uw kind inschrijft, hoe groter de zekerheid dat uw kind geplaatst kan worden.

Wilt u vrijblijvend kennismaken met het kleuteronderwijs op De Waterhof? Alle geïnteresseerde ouders met hun peuters (vanaf 3 jaar) zijn elke woensdagochtend van 8.30 - 9.00 uur welkom op onze beide locaties tijdens 'Kijk je rijk' om in onze kleutergroepen een kijkje te nemen en kennis te maken met de kleuterleerkrachten. Dit mag ook voordat u een kennismakingsgesprek met rondleiding heeft gehad. Klik hier voor de uitnodiging. Wij verzoeken u zich hiervoor in te schrijven via email aanmelding. Er is per keer plaats voor maximaal 2 peuters met 1 ouder. 

Een keer per jaar organiseren wij een Open Dag voor nieuwe ouders en hun kinderen, die geinteresseerd zijn in onze school. Dit schooljaar zal de Open Dag op woensdag 10 april 2024 zijn, op beide locaties.