Aanmelden/inschrijven

In Delft kunnen ouders hun kind aanmelden voor de basisschool voordat hun kind 3 jaar is. Op de 3e verjaardag maakt u uw definitieve keuze voor de basisschool. Daar wordt uw kind dan definitief ingeschreven. Vanaf de 4e verjaardag kan uw kind naar school. En vanaf de 5e verjaardag gaat de leerplicht in. U bepaalt zelf bij welke school u uw kind wilt aanmelden.

Inschrijven en wennen

Voorafgaand aan de inschrijving nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek met rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken via administratie.waterhof@scodelft.nl of telefonisch contact met ons opnemen. Als u besluit uw kind bij ons aan te melden, kunt u dat doen d.m.v. het aanmeldformulier dat u dan van ons heeft meegekregen. Als wij uw kind kunnen plaatsen, bevestigen wij u dat per email.

Ruim voor de 4e verjaardag neemt de leerkracht contact met u op om informatie uit te wisselen en de wenmomenten te overleggen. Voor het wennen, dient uw kind zindelijk te zijn. Uw kind kan vlak voor de 4e verjaardag in onderling overleg maximaal 10 dagdelen komen wennen.

Overstappen

Heeft u de wens om uw kind tijdens of na afloop van een schooljaar te laten overstappen, dient u dit eerst kenbaar te maken bij de huidige school. Tevens geeft u hen toestemming om onze school van informatie over uw kind te voorzien. Na de beoordeling van de verkregen informatie beoordelen wij of wij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Ook kijken wij naar de grootte van de groep en de dynamiek in de groep waarin uw kind mogelijk wordt geplaatst. Vervolgens ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Na verwerking van de inschrijving, bevestigen wij u de plaatsing van uw kind per email.

Kijk je rijk

Wilt u vrijblijvend kennismaken met het kleuteronderwijs op De Waterhof? Alle geïnteresseerde ouders met hun peuters (vanaf 3 jaar) zijn elke woensdagochtend van 8.30 - 9.00 uur welkom op onze beide locaties tijdens 'Kijk je rijk' om in onze kleutergroepen een kijkje te nemen en kennis te maken met de kleuterleerkrachten. Dit mag ook voordat u een kennismakingsgesprek met rondleiding heeft gehad. Klik hier voor de uitnodiging. Wij verzoeken u zich hiervoor in te schrijven via email aanmelding. Er is per keer plaats voor maximaal 2 peuters met 1 ouder. 

Open Dag

Een keer per jaar organiseren wij een Open Dag voor nieuwe ouders en hun kinderen, die geinteresseerd zijn in onze school.