Gezonde School 2022-2025

Onze school heeft wederom het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Wij zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en sport.

Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

  • Buitenspelen volgens beweegwijs 
  • Bewegend leren aan de hand van reken/taalpaden op de gang en fit en vaardig lessen in de klas. 
  • Bewegingstussendoortjes in de klas
  • Goed aandacht voor bewegingsonderwijs aan groep 1 t/m 8.
  • Aangestuurd door het beweegteam.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.