MR/GMR/interne en externe vertrouwenspersonen

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt bij de Waterhof gevormd door vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. De MR is een inspraakorgaan dat invloed heeft op het beleid van de school. Zo moet de raad instemming of advies geven op diverse beleidsonderwerpen. U kunt daarbij denken aan groepsverdeling, begroting, schoolplan en schoolgids. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar op een van beide schoollocaties.

Klik hier voor het jaarverslag van de MR over schooljaar 2022-2023.

De MR van de Waterhof is als volgt samengesteld:
Oudergeleding: Joost Slingerland (voorzitter en voor Lepelaarstraat), Laura vd Mark (voor Angolastraat), Marius Last (voor Lepelaarstraat) en Onno Mol (voor Angolastraat).
Janneke Kristel, Wendy Overeinder, Inge Hoving en Leonie Pasman namens het team.

U kunt contact opnemen met de MR via email: mail aan de MR van De Waterhof

De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) heeft als taak o.a. het beoordelen van het beleid dat het bestuur ontwikkelt en eventueel voorstellen te doen voor zover het onderwerpen betreft die van belang zijn voor een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. De GMR wordt op De Waterhof vertegenwoordigd door Lizanne Verbeek (personeelsgeleding) en Aljen Uitbeijerse (oudergeleding).

Heeft u vragen of suggesties m.b.t. het werk van de GMR, dan kunt u contact opnemen via email: mail aan GMR van SCO Delft

Als externe vertrouwenspersoon is mw. K. (Karin) van den Heuvel aangesteld voor de stichting.

Haar contactgegevens:

email: k.vandenheuvel@kwadraad.nl | T: 088 - 9004000 | M: 06-40894202

Binnen de sector primair onderwijs zijn drie interne contactpersonen; u kunt bij een klacht een beroep op hen doen voor ondersteuning. Zij zullen niet zelf de klacht in behandeling nemen, maar u bij vragen verder op weg helpen. Deze contactpersonen werken op verschillende scholen; u bent vrij om zelf te kiezen met wie u contact op neemt. U kunt een mail sturen en wordt dan door interne contactpersonen zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Mevrouw E. (Elles) Bosboom

e.bosboom@scodelft.nl

De heer N. (Nicky) Freriks

n.freriks@scodelft.nl

Mevrouw I. (Ilja) Kromkamp  

i.kromkamp@scodelft.nl